NETSİS

NETSİS

Daha rahat ekonomik koşullarda ülkemizde çok az ya da hiç otomasyon olmaksızın iş yapılabiliyordu. Ancak günümüz ekonomik koşullarında firmalar kaynaklarını verimli kullanarak karlılıklarını arttırmayı hedeflemektedir. Büyük ölçek firmalar, her zaman hem iş yoğunluğundan hem de çağa ayak uydurabilmek açısından otomasyon yatırımları yapmakta idi. KOBİ ölçeğinde ise, bu ihtiyaç her geçen gün kendisini göstermektedir.

Otomasyona yapılan yatırımın verimi şüphesiz arttırdığı gerçeğinden yola çıkarak bugün küçük, büyük tüm firmalar bu yönde işlerini geliştirmektedir. Aksi halde firmaların ayakta kalması güçleşmektedir. ERP yazılımlarına gelince, sistemin tüm iş süreçlerini kapsar yapıda entegre oluşu, hem tekrarlı iş yapmayı önlemekte, hem de verinin toplu halde bulunmasından dolayı bütünleşik raporlama ve karar destek mekanizmasını sağlamaktadır. ERP sistemleri kurumsalda başarısını ispatlamış olup, bugün için daha pratik, basitleştirilmiş ve uygulanabilir hale getirilerek orta ve küçük ölçeğe indirgenmektedir.

ERP’nin Ne Gibi Faydaları Vardır ?
ERP sistemleri, firmaların kendilerine ya da sektörlerine çok özel uygulamaları dışında, tüm iş süreçlerini bünyelerinde barındırır. Satış aşamasında müşteri ilişkileri yönetimi ile başlar; teklif, fiyatlandırma, sipariş gibi satış aşamalarını; firma içinde, yıllık bütçe, bütçe planı ile siparişlerin dengelenmesi, üretim planı çıkarılması, ürünlerin tüm mühendislik çalışmaları, üretim planına göre malzeme alımları ve malzemenin yönetimi, kalite kontrol, tezgah planlama ve üretim aşamalarının takibi, son ürünün sevkiyatı, müşteri, satıcı ve bankalarla, borç/alacak, ödeme takibi ile diğer finansal konular, genel muhasebe, maliyet muhasebesi, insan kaynakları, sabit kıymet ve bakım yönetimi gibi süreçleri kapsar.
 

Dolayısıyla sistemi tam anlamıyla uygulayan bir firma, adı geçen tüm işlerini elektronik ortamda takip edebilmektedir. ERP sisteminin;
• Yoğun verinin güvenli bir şekilde elektronik ortamda saklanması,
• Verinin bütünleşik yapıda sorgulanabilmesi, raporlanabilmesi ile karar destek mekanizması olması,
• İleri derecede güvenlik,
• Tüm süreçlerde performans,
• Tekrarsız bilgi girişi ve anında rapor, basım vb. olanaklarla verimin artması,
• Malzeme gereksinim planlama,
• Maliyet muhasebesi gibi elle yapılması çok uzun zaman alan ve hataya açık hesaplamaların hızlı ve güvenli yapılması
• Tezgah yükleme, rotalama vb. ancak yöneylem algoritmaları ile çözümlenebilecek işlemleri barındırması,
• Eposta, sms, barkod, rfid gibi teknolojilerin avantajlarını kullanabilmeyi sağlaması gibi faydaları sayılabilir.

Günümüz ERP sistemleri, konunun uzmanı yazılım geliştiriciler tarafından tasarlanan, firmaya ya da sektöre özel uygulamaların (örneğin hastane otomasyonu ya da sigorta poliçe takibi gibi konuların), gerçek zamanlı olarak sisteme entegre edilebilmesini sağlayan araçlar sunmaktadır. Bu araçlar ile, birbirinden farklı kavramlarla geliştirilmiş uygulamalar, aynı ortamda çalışmakta ve eş zamanlı olarak veri alışverişinde bulunmakta olup, tekrarlı veri girişini ve hataları önleyen altyapıyı oluşturmaktadır. Bütünleşik sistemler, günümüzde iletişim teknolojilerinin sağladığı gelişme ile internet ortamına taşınmış, artık firmanın müşterisi, bayisi, tedarikçisinin ERP sistemleriyle bütünleşik yapıda çalışmasını sağlayan portallar, sanal pazaryerleri vb. uygulamalar da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.